- zasady interpunkcji przedstawione przystępnie i szczegółowo - podział na 2 części: teoretyczną i słownikową - przyk&#322ady zastosowania poszczególnych znaków interpunkcyjnych, a tak&#