Zawiera 43 000 wyrazów, wyra&#380eń i zwrotów, powi±zanych ze wzgl&#281du na podobieństwo znaczeniowe Pozwala wzbogacić słownictwo, urozmaicić styl wypowiedzi i unikn±ć w tek¶cie niezr&#